Təlimlər

Şirkətimiz korporativ və individual (fərdi) müştərilər üçün aşağıdakı sahələrdə təlim xidmətləri təklif edir. Təlimlər interaktiv təlim metodları əsasında nəzəri və praktik olararaq keçirilir. 

  • İnsan Resursları sahəsində elektron portalın praktiki izahı
  • Əmək hüququ sahəsində qanunvericiliyin izahı
  • Vergi hüququnun nəzəri və praktiki izahı
  • Korporativ hüququn nəzəri və praktiki izahı
  • Praktiki mühasibat vergi uçotu təlimi
  • Praktiki vergi uçotu təlimi
  •  1c proqramı üzrə təlim


Xidmət təklifi al