Ruzi Səmədov

 

Ruzi Səmədov

Ruzi Səmədov

Təsisçi / Direktor / Vəkil